Livetapahtumien taika on ainutlaatuinen. Ei olekaan siis ihme, että 82%  kyselytutkimuksemme vastaajista aikoo käyttää vuonna 2024 yhtä paljon tai enemmän rahaa lippuostoksiin kuin viime vuonna.

Loka-marraskuussa 2023 toteutettu kyselytutkimus toteutettiin yhteistyössä Kantarin kanssa. Tutkimuksen kohderyhmä oli tapahtumakävijät, ja tutkimukseen vastaamisen kriteerinä oli käynti tapahtumassa viimeisen 12 kuukauden aikana. Tutkimukseen vastasi noin 1 400 henkilöä.


Kuinka paljon tapahtumissa käydään?

Livetapahtumat ovat palanneet normaaliin pandemian jäljiltä. Tapahtumia järjestetään normaalilla tasolla, ja yleisö on palannut katsomoihin.

Vastaajista 75% kertoo aikovansa käydä vähintään yhdessä tapahtumassa seuraavan 12 kuukauden aikana. Huimat 67% kertoi osallistuvansa vähintään kolmeen tapahtumaan tulevan vuoden kuluessa.

22% vastaajista kertoi ostaneensa lippuja livetapahtumiin viisi kertaa tai enemmän viimeisen 12 kuukauden aikana. 43% kertoi ostaneensa lippuja vähintään joka toinen vuosi viimeisen viiden vuoden jaksolla.

Luvut kertovat tapahtumakävijöiden normaalille tasolle palanneesta sekä kasvaneesta ostovalmiudesta tapahtumalippuihin. Vuotta aiemmin tuotetussa kyselytutkimuksessa vain 61% kertoi aikovansa käydä yhdessä tapahtumassa tulevana vuonna. Prosentuaalinen kasvu on 22,95%.

Miten yleisö saa tietoa tapahtumista?

Vastaajien tiedonsaanti tapahtumista painottuu vahvasti sosiaaliseen mediaan. 47% kaikista vastaajista saa tiedon tapahtumista sosiaalisesta mediasta. Kyselyssä ei erikseen eroteltu maksettua somenäkyvyyttä orgaanisesta, joten tiedonsaanti somesta sisältää molemmat.

Nuoremmissa ikäryhmissä sosiaalinen media tietolähteenä korostuu entisestään. 59% 16-24-vuotiaista saa tietonsa tapahtumista somesta, ja 25-34-vuotiaista 61%. Yli 35-vuotiaista 39% kertoo saavansa tiedon somesta.

Taustatietona on huomattava erot eri ikäryhmien sosiaalisen median kanavien käytössä. Nuorilla ja nuorilla aikuisilla TikTok, Snapchat ja Instagram korostuvat päivittäisessä ja säännöllisessä käytössä. Esimerkiksi 16-34-vuotiaista vastaajista TikTokia käyttää päivittäin tai säännöllisesti 65%, Snapchatia 68% ja Instagramia 80%. Facebook pitää häntäsijoja nuorten ja nuorten aikuisten somekanavana, mutta sitä käyttää päivittäin tai säännöllisesti silti huomattava 64%.

35+-vuotiaiden ikäryhmässä Facebook korostuu eniten käytettynä sosiaalisen median kanavana, ja sitä kertoo päivittäin tai säännöllisesti käyttävänsä 77%. TikTokia yli 35 vuotiaista käyttää 19% ja Snapchatia vain 11%. Instagram tavoittaa 51% yli 35-vuotiaista päivittäisessä ja säännöllisessä käytössä.

Miten yleisö löytää tapahtumat?

Milloin ja miten yleisö ostaa lippuja tapahtumiin?

Vastaajien ostamisen aikaikkuna painottuu myyntisyklin aiemmalle puolikkaalle. Kaikista vastaajista 35% kertoo ostavansa liput heti kun ne tulevat myyntiin. 41% kertoo ostavansa liput vähintään kuukautta ennen tapahtumaa. Myös trendi myöhäisestä lipunostosta on edelleen nähtävissä, sillä 24% kertoo ostavansa liput tapahtumaviikolla.

Lippuja ostetaan nykyään enimmäkseen verkosta. Kysyimme, mistä vastaaja tyypillisesti ostaa lippunsa. 99% vastaajista kertoi ostavansa liput tyypillisesti tietokoneella tai mobiilissa. 20% sanoi tyypillisen ostokanavan olevan myös lippukaupat. Monivalintakysymys mahdollisti useamman vaihtoehdon valinnan.

Kuinka paljon lipuista ollaan valmiita maksamaan?

Kaikkien vastaajien kesken keskimääräinen valmius käyttää rahaa tapahtumalippuihin on positiivinen. 87% kertoi valmiutensa pysyvän samana tai kasvamaan seuraavan 12 kuukauden aikana.

Kysyimme, kuinka paljon vastaajat ovat valmiita maksamaan konserttilipuista. Kaikista vastaajista 12% sanoi olevansa valmis maksamaan 0-25 euroa, 33% 25-50 euroa, 24% 50-75 euroa, 17% 75-100 euroa, 8% 100-125 euroa ja 6% yli 125 euroa.

Ikäryhmissä korostui nuorten valmius maksaa konserttilipusta enemmän. Yli 35-vuotiaat preferoivat lipun hinnaksi 50 euroa tai vähemmän (47%), 16-24-vuotiaat taas olivat valmiita maksamaan lipusta yli 50 euroa (70%).


Vuosittain tuotetun kyselytutkimuksemme lisäksi meillä on myös laaja jatkuva käsitys asiakkaidemme lipunostajista sekä heidän osto- ja selailukäyttäytymisestään. Näin voimme kehittää räätälöityjä strategioita, joiden avulla maksimoimme lipunmyynnin sinulle asiakkaana.

Haluatko myydä lippuja kanssamme? Ota yhteyttä.