Vastauksena nopealla temmolla kehittyviin ja muuttuviin digitaalisiin alustoihin, Euroopan unioni on ottanut käyttöön säädöksiä, joilla pyritään turvaamaan kuluttajien asemaa digitaalisessa ympäristössä. Uusi digipalvelusäädös (engl. Digital Service Act/DSA) vaikuttaa digitaaliseen mainontaan ja siihen, miten tapahtumia markkinoidaan esimerkiksi Metan (Facebook ja Instagram) kanavissa.

Mikä on digipalvelusäädös ja miksi se tulee ottaa huomioon?

EU julkaisi vuonna 2020 datastrategian, jonka tavoitteena on luoda kilpailukykyiset sisämarkkinat datalle sekä edistää houkuttelevan, turvallisen ja dynaamisen datatalouden kehitystä Euroopan unionissa. EU:n uusi digipalvelusäädöspaketti on osa datastrategian toteuttamista.

Digipalvelusäädös edellyttää digitaalisen mainonnan läpinäkyvyyttä. Metan kanavissa mainostaville tahoille tulee laillinen velvoite ilmoittaa mainostajan ja mainoksen maksajan nimi. Säädös tulee koskemaan myös muita digitaalisen mainonnan alustoja, kuten Googlea ja TikTokia.

Mitä muutos tarkoittaa? 

10.7.2023 alkaen Meta ottaa käyttöön pakollisen kohdan, johon mainostajan tulee täyttää mainoksen tekijä/edunsaaja (Meta: ”beneficiary”) sekä mainoksen maksaja (Meta: ”payer”). Jos tietoja ei täytetä, mainosta ei voi julkaista. Ominaisuus tulee saataville porrastetusti ja on pakollinen 10.7. alkaen. Voit lukea ajantasaiset tiedot Metan sivustolta.

Tiedot mainostajasta ja maksajasta ovat nähtävissä Metan Ad Libraryssä. Tiedot säilytetään nähtävillä yhden vuoden ajan mainoksen päättymisestä. Tiedot eivät näy itse mainoksessa, joka näkyy kuluttajalle esimerkiksi Instagramin syötteessä.

Digipalvelusäädöksen puitteissa mainostajan tulee ilmoittaa nämä tiedot 10.7.2023 alkaen:

  • The beneficiary/edunsaaja: Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka puolesta mainosta esitetään
  • The payer/maksaja: Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka maksaa mainoksen

Varmistaaksesi mainonnan jatkuvuuden EU-alueella ja sen yhteensopivuuden digipalvelusäädöksiin on kriittistä, että mainostaja ymmärtää ja täyttää uudet säädökset.

Mitä minun tarvitsee tehdä?

Jos Ticketmaster toimii maksetun sosiaalisen median mainonnan kumppaninasi, sinun ei tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin. Lue lisää markkinoinnin kumppanuudesta täältä. Otathan säädökset ja tarvittavat toimenpiteet huomioon tarvittavilla kanavilla.

1. Identifioi edunsaaja ja maksaja.
Lue edunsaajan ja maksajan määrittely ja identifioi, mitkä tahot ne mainoksessa ovat.

2. Syötä tiedot Ads Manageriin Ad Set -tasolla.
Kun määrität mainoksen näkyvyyden EU-alueelle, syötä edunsaajan ja maksajan tiedot Ads Manageriin Ad Set -tasolla. Voit määrittää useita edunsaajia freeform-tekstikenttään. Voit hyödyntää bulk-editointia nopeuttaaksesi työskentelyä.

3. Arvioi Meta-mainoksesi ja tarkista, että ne ovat säädösten mukaisia.
10.7.2023 alkaen on kriittistä, että kaikki mainontasi on uuden säännösten mukaisia. Säädös koskee uusia, duplikoituja tai olennaisesti muokattuja mainoksia 10.6. jälkeen. Säädös ei koske mainoksia, jotka ovat käynnissä ennen tätä tai niitä ei muokata merkittävästi.

Mitä jos en tee tarvittavia toimia?

Mainoksia, jotka eivät täytä tarvittavia vaatimuksia, ei julkaista Metassa. Huomioithan, että nämä ohjeet koskevat ainoastaan Meta-kampanjoita. Tulemme tarjoamaan ohjeistusta myös esimerkiksi Googlen ja TikTokin mainoskäytäntöihin, kun saamme lisätietoa.

Välttääksesi mainonnan keskeytymisen tai epäselvät tilanteet, valmistauduthan täyttämään tarvittavat tiedot.

Ticketmaster ja Meta eivät ota vastuuta asiakkaidemme itse tuottamissa kampanjoissa digipalvelusäädöksen vaatimissa muutoksissa ja sen vaikutuksissa mainontaan.


Jos sinulla on kysymyksiä uudesta digipalvelusäädöksestä tai mainonnasta, olethan yhteydessä Ticketmasterin yhteyshenkilöösi.