Tulevaisuutta ei kuitenkaan olisi ilman menneisyyttä; harva tietää, että Lippupalvelu on perustettu Sotainvalidien veljesliiton toimesta jo vuonna 1945.

– Olemme halunneet kunnioittaa historiaamme ja meidän toimintamme käynnistäneitä sotainvalideja muistamalla heitä lahjoituksella. Tarkoituksenamme on huolehtia heidän hyvinvoinnistaan myös tulevaisuudessa ja tulemmekin esimerkiksi tarjoamaan heille mahdollisuuden osallistua eri tapahtumiin, kertoi Lippupalvelun toimitusjohtaja Ari Kuokkanen tilaisuudessa.

Tilaisuudessa luovutettiin shekki, jonka vastaanottivat Sotainvalidien Veljesliiton puheenjohtaja Juhani Saari, Helsingin piirin puheenjohtaja Seppo Kanerva, Sotainvalidi Jaakko Estola sekä Sotainvalidi Paul Voss.

Välitämme.