Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää millaista asiakasviestinnän tulisi olla lipunoston ja tapahtuman välisellä ajalla. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia. Vastauksien avulla kehitetään Lippupalvelun toimintaa sekä pyritään parantamaan tapahtumakävijöiden kokonaisvaltaista tapahtumakokemusta. Vastaajien kesken arvotaan 3 kappaletta 30 € lahjakortteja Lippupalvelun verkkokauppaan.

Kysely toteutetaan anonyymisti ja vastausaika päättyy keskiviikkona 28.10.2015. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita!

Osallistu kyselyyn tästä: https://www.webropolsurveys.com/S/B99CD7EBF4349002.par