Tarjoamme tapahtumajärjestäjille markkinoiden monipuolisimmat ja tehokkaimmat lipunmyyntiä tukevat markkinointiratkaisut. Pystymme niiden avulla todistettavasti ja kohdennetusti tukemaan lipunmyyntiänne ja muita avaintoimintojanne. Miten pystymme tähän? Koska me tunnemme suomalaiset ja suomalaisten tapahtumakuluttamisen.

Lippupalvelun tmAnalyticsin avulla voidaan analysoida tapahtumien asiakasryhmiä sekä vertailla eri tapahtumien kohderyhmiä ja ostoskäyttäytymistä. tmAffinity puolestaan laskee eri tapahtumien käymisen korrelaation ja yhteydet, mikä mahdollistaa mm. äärimmäisen pitkälle viedyn kohdennetun ristiinmarkkinoinnin. Sähköpostityökalu tmMessengerin avulla on mahdollista kohdentaa suoramarkkinointia eri demografisten tekijöiden ja lipunostohistorian mukaan. Raportointityökalu tmReports mahdollistaa perusraportoinnin lisäksi lipunmyynnin analysoinnin modernilla tavalla useasta näkökulmasta.

Haluamme toteuttaa kanssanne yhteismarkkinointia juuri siellä missä pystymme suoraan mittaamaan ja kohdentamaan markkinointieurot juuri oikeille kohderyhmille. Eli paras teho irti CRM-järjestelmästä. Katsomme markkinointimixiä kokonaisuutena, jossa perinteiset mediat tukevat uutta mediaa, ja päinvastoin. Räätälöimme yhdessä kanssanne markkinoinnin suunnittelupalaverissa oikeille kohderyhmille kustannustehokkaat, kohdennetut ja ennen kaikkea parasta hyötyä tuottavat ratkaisut. Tätä kaikkea tukee kuluttajakäyttäytymisen trendien ja median käytön seuraaminen ja luotaaminen. Haluamme olla ajan hermolla ja lokalisoida käyttöönne markkinoiden parhaat best practise -ratkaisut maailmalta konsernimme muista maista.

Kysy lisää ja sovitaan suunnittelupalaveri sinun tapahtumallesi: markkinointi@lippupalvelu.fi .